GLEF:S
(GÄLLIVARE LANDSBYGDS EKONOMISKA FÖRENINGS)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016.

Styrelsen i GLEF har under året fr.o.m. årsmötet bestått av följande 8 ledamöter:
Ordförande:                         Bo Carlsson.                                          
Vice ordförande:                 Margit Lundqvist.
Kassör:                                Inge Hällgren.
Sekreterare:                         Bo Carlsson.
Ledamöter:                          Jarl Gustafsson, Bertil Holmgren, Märith Hällgren,
Inge Lahdenperä, och Nils Oskarsson.

Revisor: Ragnhild Ahlbäck.

Valberedning: Maj-Lis och Ove Uvemo med rätt att välja en tredje medlem.

         GLEF har under 2016 haft 8 st. protokollförda styrelsemöten: onsdagen den 10 februari kl. 18, tisdagen
den 5 april kl. 14, onsdagen den 13 april kl. 18.15, måndagen den 15 augusti kl. 18.30 i Kåtan, söndagen
den 18 september kl. 18, (mötet sammanföll med Bygdegårdsföreningens pizzakväll, vilket vi naturligtvis utnyttjade!), söndagen den 4 december kl. 15.50. Samt möte, årsmöte och konstituerande möte måndagen den 7 mars kl. 16.45, kl. 18 resp. kl. 19.45. Samtliga möten, utom 15 augusti, hölls i Hakkas bygdegård

Övrigt under året.

Lördagen den 25 juni kl. 11 Friluftsgudstjänst med Niclas Larsson och Anders Näsholm.
Tisdagen den 28 juni kl. 14 Tornedalsteatern förstärkt med dragspelare från Övertorneå.
Onsdagen den 6 juli kl. 18.30 Katarina Larsson och Richard Appelqvist.
Lördagen den 23 juli kl. 17 Hemsnickrat från Lansjärv underhöll.
Lördagen den 30 juli kl. 13 Auktion. Auktionist Bengt-Arne Johansson. Kyligt och regn-
hotande väder blev soligt och varmt!
Lördagen den 6 augusti kl. 14-17 Lekdagen. Bra väder till ca 15 därefter regn!
Lördagen den 13 augusti Trivselkväll med bl.a. David Väyrynen, Emilia Salmela och Eva-Lena Björkman.
Söndagen den 14 augusti kl. 20 stängde vi för säsongen.

         Slutord.
2016 blev ett bemanningsmässigt jobbigt år. Flera fick ta många och långa arbetspass och vi har fortfarande svårt med bemanningen men hoppas att vi genom att utjämna skillnaderna i lön kan få flera skolungdomar och därmed kanske även fler byar.
Det var med stor tillfredsställelse vi efter stängningen kunde dela ut ca 45 000 kr till våra byar och föreningar. Dessutom försöker vi så långt det går att gynna områdets företag och leverantörer.
Vi hoppas att vi under 2017 ska få tillräckligt med folk så att verksamheten kan hållas i gång under de nio veckor vi ska ha vårt sommarcafé öppet.
Tack alla ni som hjälpt oss under 2016.

 

Hakkas 2017-03-15

Bo Carlsson, ordf.        Margit Lundqvist, vice ordf.        Inge Hällgren, kassör
Jarl Gustafsson, ledamot    Bertil Holmgren, ledamot      Märith Hällgren, ledamot
Inge Lahdenperä, ledamot    Nils Oskarsson, ledamot  
         

Startsidan