GLEF

Gällivare Landsbygds Ekonomiska Förening

Föreningen startades 2006 vid Skrövån i en liten barack. Intresset från allmänheten var
stort med en plats där man kunde stanna, ta en paus och fika.
Idéen om en ny byggnad började ta sin form.
Med hjälp av idéella krafter och sponsorer startades uppförandet av den nya byggnaden.
Byarna som var intresserade köpte medlemsandelar i föreningen och tog var sina veckor för att
driva kaféet, och så är det fortfarande.

Målet med verksamheten är att stärka och utveckla den ekonomiska bärkraften på landsbygden,
också att tillhandahålla en plats för turister och lokalbefolkning där man kan stanna och
träffas för en stunds avkoppling i vacker natur och med gott fika.

Styrelsen är följande år -19

Ordförande: Bo Carlsson 0975-51095 Kontaktperson
e-post carlsson.bo.37@telia.com
Kassör: Inge Hällgren 0975-10075, 072-2261709 Kontaktperson
e-post Inge.hallgren@gmail.com

Övriga styrelseledamöter: Margit Lundqvist, Britt-Inger Larsson, Mari Paulsson
Sixten Israelsson,

Valberedning: Styrelsen

Startsidan